Cont bancar pentru plata taxelor: RO35BRDE410SV01066114100

Istoric


 

Vasile Stefanescu

Liceul Particular Onicescu-Mihoc a fost fondat în 1997 de către Prof. Univ. Dr. Vasile Ștefănescu, doctorand și discipol al Acad. Octav Onicescu şi al Acad. Gheorghe Mihoc, care au fost întemeietorii școlii românești de teoria probabilităților și statistică matematică, creatorii noțiunii de lanţuri probabilistice cu legături complexe - Lanţurile Onicescu-Mihoc (ce au înlocuit lanţurile Markov), fondatorii noii discipline Statistică Informaţională şi laureaţi ai Premiul de Stat (1962).

Prof. Vasile Stefănescu, doctor în matematică, de două ori laureat al premiului Academiei Române cu „Elemente de statistică informațională” (1981) și “Parteneriat creativ de bunăstare” (2010), cercetător al Institutului de Științe Pedagogice și Psihologice, expert al International Education Association, autor a numeroase articole științifice și a peste 50 de tratate și culegeri de probleme printre care și best-seller-ul de pedagogie “Matematici contemporane” a fost timp de 10 ani Director al Colegiului Național Ion Luca Caragiale (cel mai mare din țară), ulterior Profesor al Facultăţii de Inginerie Managerială, Universitatea Ecologică București și fondator al Liceului Particular Onicescu-Mihoc pe care l-a şi condus în primii 20 de ani.

Liceul Onicescu-Mihoc este primul liceu privat din București, cu o tradiție de 25 de ani în învățământul particular. Liceul desfăşoară cursuri la profilurile economic (diplomă de atestat nivel 4 în activităţi economice) și matematică-informatică. Are tradiție în pregătirea de-a lungul întregului an școlar și în mod gratuit pentru examenul de bacalaureat, școlarizează gratuit tinerii şi adulții defavorizați cu accent pe grupurile vulnerabile (colaborare cu Partida Romilor, asistență oferită centrelor de plasament din București) şi este singurul liceul privat care asigură școlarizarea la toate formele de învățământ, zi, seral şi frecvenţă redusă pentru a se adapta nevoilor şi programului de lucru diverse ale elevilor.

Liceul promovează colaborări şi schimburi educaţionale cu şcoli din străinătate (Katholische Hauptschule Bülowstraße, Köln, Germania) şi dezvoltă parteneriate cu agenţi economici, asociaţii şi fundaţii în ce priveşte asistenţa pentru inserarea pe piaţa muncii a absolvenţilor.

Liceul este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Ordinul de Ministru nr. 5116 din 09.09.2009.