Cont bancar pentru plata taxelor: RO35BRDE410SV01066114100

Calendarul Examenului de Bacalaureat Național


Simularea examenului național de bacalaureat

2024

Proba E) a) - probă scrisă - limba și literatura română

04 martie 2024

Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului

05 martie 2024

Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării

6 martie 2024

Proba E) b) - probă scrisă - limba și literatura maternă

.7 martie 2024..

Comunicarea rezultatelor

15 martie 2024

 


 

Sesiunea Iunie - Iulie 2024

Bacalaureat Național

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
3 -7 iunie 2024
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
7 iunie 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
17-19 iunie 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
19-20 iunie 2024
Evaluarea competențelor digitale – proba D
19-21 iunie 2024
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
25-27 iunie 2024
Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
1 iulie 2024
Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
2 iulie 2024
Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
4 iulie 2024
Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă
5 iulie 2024
Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
8 iulie 2024
Rezolvarea contestațiilor
9-11 iulie 2024
Afișarea rezultatelor finale
12 iulie 2024

 


 

Sesiunea August - Septembrie 2023

Bacalaureat Național

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
15-22 iulie 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
8-9 august 2024
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
9 august 2024
Evaluarea competențelor digitale - proba D
12 august 2024
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
13-14 august 2024
Limba și literatura română - probă E.a) - probă scrisă
19 august 2024
Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă
20 august 2024
Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă
21 august 2024
Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă
22 august 2024
Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
26 august 2024
Rezolvarea contestațiilor
27-29 august 2024
Afișarea rezultatelor finale
30 august 2024

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.