Conduita de Confidențialitate


CONDUITA NOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE PE CARE LE PRIMIM CA URMARE A FUNCŢIONĂRII ACESTUI SITE CONSTĂ ÎN ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII ȘI SECURITĂŢII ACESTORA, INDIFERENT DE CARACTERUL LOR SAU DE MODUL ÎN CARE AU FOST COLECTATE - VOLUNTAR SAU AUTOMAT. DENUMIREA NOASTRĂ COMPLETĂ ESTE: LICEUL PARTICULAR ONICESCU-MIHOC (WWW.ONICESCU-MIHOC.RO).
 

Administratorul site-ului Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) va fi denumit în continuare Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro). Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidențialitate de mai jos. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), iși asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi găsită accesând pagina "Confidențialitate".
 

VIZITATORII WEBSITE-ULUI

Ca și alți operatori de website-uri, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), colectează informații non-personale de identificare. Browser-ele web și serverele, de obicei, facilitează aceste lucruri - tipul de browser, limba preferată, website-ul de trimitere, precum și data și ora fiecarei solicitări a vizitatorului. Scopul website-ului nostru de colectare de informații non-personale de identificare este de a ințelege mai bine cum vizitatorii noștri folosesc website-ul. Din când în când, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), poate elibera un total, prin publicarea unui raport privind tendințele în utilizarea website-ul nostru. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), colectează informații personale cu potențial de identificare ca adrese de Internet Protocol (IP addresses). Cu toate acestea, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), nu folosește astfel de informații pentru a identifica vizitatorii săi și nu dezvăluie astfel de informații, altele decât cele menționate mai jos.
 

COLECTAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE DE IDENTIFICARE

Optând pentru inregistrare la Newsletter sau în baza noastră de date, vă obligați să ne furnizați corect numele, adresa de email și alte informații utile (dacă vă sunt cerute). Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați butonul de Logare (aflat în partea stanga a site-ului, în Home Page) "Creați un cont".
Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora.
Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
Cantitatea și tipul de informații pe care website-ul Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), le colectează, depinde de natura interacțiunii cu website-ul nostru. De exemplu, ne rugăm vizitatorii care se înscriu pur și simplu în baza noastră de date sau la Newsletterul nostru să furnizeze informații cu caracter personal. În fiecare caz, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), colectează astfel de informații numai pentru necesitatea îndeplinirii interacțiunii vizitatorului cu website-ul nostru. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), nu dezvăluie informații de identificare personală, decât așa cum este menționat mai jos.
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) respectă principiile menționate în continuare, în scopuri legitime, în interesul funcționarii site-ului Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro).
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
Notificarea Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal;
Legalitatea Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
Scopul bine-determinat Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
Confidențialitatea Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
Consimțământul persoanei vizate Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
Informarea Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
Protejarea persoanelor vizate Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
Securitatea Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
Drepturile Persoanei Vizate (reglementate de Legea 677/2001):
• Dreptul de a obține de la Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro);
• Dreptul de a obține de la Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
• Dreptul de a obține de la Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
• Dreptul de a obține de la Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform aliniatului (2) sau (3), dacă aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat;
• Dreptul de a vă opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
• Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.
 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Accesarea Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro).
Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre noutățile site-ului Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) sau despre orice alte promoții sau activități desfăsurate de Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) prin orice mijloace de comunicare (posta, email, telefon, SMS, etc.).
Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) se obliga ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct (al acestuia).
Datele dumneavoastră personale vor putea fi transmise autoritaților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor comerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) și va pune în mișcare cercetarea penală impotriva aceluia sau acelora care au inițiat aceasta acțiune.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (se precizează și acest act normativ, dupa caz).
Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimte un mesaj de pe pagina de Contact.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Dacă unele din date sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Observație: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct, cu condiția să aducă la cunostință Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) că nu dorește acest lucru (prin trimiterea unei cereri scrise datate și semnate, prin care solicită ștergerea datelor din baza de date).
Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), deținătorul Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), se angajază să nu transmită datele furnizate de utilizatorii site-ului către terți și să le folosească numai în scopul comunicării cu clienții săi, al informarii acestora cu privire la funcționarea site-ului, ofertelor acestuia și a altor oferte ale societății.
Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) nu furnizează adresele de email unor terți, nu vinde, nu oferă adresele de email obținute prin intermediul Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), fără acordul dumneavoastră explicit.
Orice utilizator care a furnizat adresa sa de email în cadrul procesului de înregistrare poate cere ca aceasta să fie stearsă din baza de date a site-ului Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) trimițând un mesaj de pe pagina de Contact.
Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) utilizează metode și tehnologii de securitate furnizate de către o companie specializată în securizare și protecție, împreună cu proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. Pentru mai multe detalii și informații orice persoana interesată se poate adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Str. Olari, nr. 32, Sector 2, București, Telefon: (021) 252.58.88, Fax: (021) 252.57.57, Web: www.dataprotection.ro, Email: anspdcp@dataprotection.ro.
 

AGREGAREA STATISTICILOR

Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) poate colecta statistici despre comportamentul vizitatorilor pe website. De exemplu, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) poate monitoriza părțile cele mai populare ale website-ului. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) poate afișa aceste înformații in mod public sau să le furnizeze altora. Cu toate acestea, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) nu dezvăluie înformații de identificare personală, altele decât cele menționate mai jos.
 

PROTECŢIA ANUMITOR INFORMAŢII DE IDENTIFICARE PERSONALĂ

Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) poate să dezvăluie informații personale de identificare a clienților către angajații săi sau către contractorii și organizațiile afiliate care trebuie să știe aceste informații pentru efectuarea sau prestare de servicii oferite de Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro). Unii dintre acești angajați, contractori și organizații afiliate, pot fi locali sau în afara țării de operare a Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro). Prin utilizarea website-ului Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), sunteți de acord cu transferul unor astfel de informații altor părți decât angajații Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) poate să dezvăluie identificarea și informații personale de identificare doar atunci când este necesar să facă acest lucru prin lege, sau când Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) crede cu buna credintă că divulgarea este în mod rezonabil necesar pentru a proteja drepturile intelectuale și de proprietate sau pentru a proteja publicul. Dacă sunteți un utilizator înregistrat la website-ul Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), și ați furnizat adresa de email, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) poate trimite ocazional un email promoțional, sau poate solicita feedback-ul dumneavostră sau pur și simplu vă poate ține la curent cu ceea ce se întamplă nou pe site-ul Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), cu toate informațiile noastre. Dacă ne trimiteți o solicitare de sprijin (de exemplu: prin intermediul unui email sau prin intermediul unuia dintre mecanismele noastre de feedback), ne rezervăm dreptul de a publica, în scopul de a ne ajuta să clarificăm sau să răspundem solicitării dumneavoastră, sau pentru a ne ajuta pur și simplu în susținerea altor utilizatori. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro) ia toate măsurile necesare, în mod rezonabil, pentru a proteja impotriva accesului neautorizat, utilizării, modificării sau distrugerii datelor de identificare și datelor de identificare personală.
 

Un cookie este un pachet de informații pe care un server website îl trimite pe computerul unui vizitator. Cookie-urile ajută ca browser-ul vizitatorului să țina minte website-ul și de fiecare data când se întoarce la website. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), folosește cookie-uri pentru a ajuta identificarea și monitorizarea vizitatorului, navigarea vizitatorului pe website, precum și preferințele acestuia de acces la website. Vizitatorul care nu dorește să aiba cookie-urile amplasate pe computerul său trebui să seteze browser-ul pentru a refuză cookie-urile înainte de folosirea website-ul Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), cu dezavantajul ca anumite caracteristici ale website-ului pot să nu funcționeze în mod corespunzător.
 

SCHIMBĂRI REGULI DE CONFIDENŢIALITATE

Deși cele mai multe modificări sunt minore, Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), poate schimba regulile de confidențialitate din când în când fără o notificare. Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), încurajează vizitatorii să verifice des această pagină pentru orice modificări aduse regulilor de confidențialitate. Continuarea folosirii website-ului Liceul Particular Onicescu-Mihoc (www.onicescu-mihoc.ro), după orice modificare efectuată asupra regulilor de confidențialitate, va constitui acceptul dumneavoastră la aceste schimbări.
 

© 2022 Liceul Particular Onicescu-Mihoc, www.onicescu-mihoc.ro