Cont bancar pentru plata taxelor: RO35BRDE410SV01066114100

Acreditare


Ministerul Educației, Cercetării și Inovării


Suntem Acreditați

Liceul Particular „Onicescu-Mihoc” este acreditat prin Ordinul nr. 5116/09.09.2009, conform prevederilor OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, ținând cont de dispozițiile HG nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învâțâmântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.
Logo Agenția Română de Asigurare a Calității în Învâțâmântul Preuniversitar

Luând în vedere HG nr. 22/2007, HG nr.21/2007 și HC ARACIP nr. 7/2009, în temeiul HG nr. 51/2009, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării a acordat acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar Liceul Particular „Onicescu-Mihoc” pentru nivelul de învățământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „economic”, calificarea profesională „tehnician în activități economice”, respectiv pentru profilul „real”, specializarea „matemtică-informatică”, limba de predare „română”, forma de învățământ „zi / seral / frecvență redusă”.
Logo Ministerul Educației și Cercetării