Calendarul examenului de Bacalaureat – Sesiunea August-Septembrie 2016

Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.2015privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016

CALENDAR EXAMEN BACALAUREA

Sesiunea august-septembrie 2016 

 

18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17-19 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

18-19 august 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22 august 2016 Limba şi literatura română – proba E) a) – proba scrisă

23 august 2016 Limba şi literatura maternă – proba E) b) – probă scrisă

24 august 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – probă scrisă

26 august 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – probă scrisă

29 august 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

30-31 august 2016 Rezolvarea contestaţiilor 1 septembrie2016 Afişarea rezultatelor finale

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

16 iulie 2016

0 Responses on Calendarul examenului de Bacalaureat - Sesiunea August-Septembrie 2016"

Liceul Privat "Onicescu-Mihoc" © Design by FabricaDePrinturi.eu